นโยบายความเป็นส่วนตัว

divider
มีผลตั้งแต่วันที่: 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

​เว็บไซต์  (เว็บไซต์) และแอปพลิเคชัน (แอป) ซึ่งจัดทำโดย T&G Global Limited และ/หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือหนึ่งบริษัทหรือมากกว่า (เรียกแยกและรวมกันว่า “T&G”เราตัวเรา หรือ ของเรา) ถูกควบคุมและ/หรือดูแลโดย T&G 

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปของเรา ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ T&G เราเข้าใจดีว่าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้แก่เราและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น T&G เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาได้ด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องแม่นยำ มีความสมบูรณ์และปลอดภัย และอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมเท่านั้น โดยสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (EU GDPR) (ในกรณีที่เหมาะสม)  

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 • เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลอื่นที่อยู่ในการครอบครอง หรือเป็นไปได้ว่าจะตกอยู่ในการครอบครองของ T&G 
 • ไม่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือสมาคม
 • ไม่จำเป็นว่าข้อมูลที่ได้รับการปกป้องภายใต้นโยบายนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราระบุไว้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปของเรา เหตุผลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูล วิธีการปกป้องข้อมูล และบุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลให้ และทางเลือกที่คุณมีในการอัปเดตหรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

คำสัญญาของเราที่มีต่อคุณ: 

 • เมื่อเราต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะอธิบายจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นเสมอ และเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใดโดยไม่ถามคุณก่อน
 • เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินกว่าความจำเป็นตามจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้น
 • มีเพียงบุคคลที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คุณสามารถขอแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ได้
 • เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกอย่างสอดคล้องตามจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นหรือตามความยินยอมของคุณโดยชัดแจ้งเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูล
 • เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทุกประการในการคัดเลือกและว่าจ้างบุคคลภายนอกผู้ซึ่งเราจะเปิดเผยให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะดูแลให้พวกเขารับผิดชอบกับการปกป้องข้อมูลและมาตรฐานความเป็นส่วนตัวเดียวกันนี้ที่เราปฏิบัติ
 • เราจะติดตามเฝ้าระวังอันตรายต่างๆ จากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และจะพยายามดำเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่งใสเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เราทราบดีว่าเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเราจะติดตามดูแลและยกระดับมาตรการต่างๆ ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบังเอิญและโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปของเรา หรือโดยการติดต่อกับเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรืออื่นๆ นโยบายเพื่อความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ลงประกาศไว้บนเว็บไซต์และ/หรือที่ระบุไว้ในแอปของเรา (ข้อตกลงและเงื่อนไข) และ Privacy Act 1993 (NZ) หรือกฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้งานแอปของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและยอมรับนโยบายที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการแก้ไขโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า วันที่ของนโยบายความเป็นส่วนตัวมีระบุไว้ที่ส่วนบนสุดของเอกสาร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีเมื่อลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วนั้นบนเว็บไซต์ การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปของเราถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมออนไลน์ของเราทุกคน เว็บไซต์ แอป และโครงสร้างพื้นฐานที่ซ่อนอยู่จะจดจำและบันทึกข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับผู้มาเยือนและผู้ใช้งาน ลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจประกอบด้วยประเภทเบราว์เซอร์ที่ใช้ ประเภทระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ ชื่อโดเมน หรือที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชม / ผู้ใช้  เพจเว็บไซต์/แอปที่ผู้ใช้เยี่ยมชม การดำเนินการที่ทำบนเพจต่างๆ เหล่านั้น และลักษณะและระยะเวลาของการใช้งานเว็บไซต์/แอป นอกจากนี้ แอปของเราจะจดจำและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกด้วย

ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมระหว่างการใช้งานเว็บไซต์หรือแอป (เช่น ในการเข้าสู่ระบบ) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่กับข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาต่อมาทั้งหมด ข้อมูลนี้ (ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนและไม่ระบุตัวตน) อาจถูกนำไปใช้โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแอปของเราให้ดีขึ้น  ปรับปรุงธุรกิจ ประเด็นการแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือลูกค้า/ผู้ใช้ของเรา และการใช้งานอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้ปลายทางและลูกค้าของเรา การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้อาจดำเนินการผ่านแอปและเว็บไซต์ของเราโดยตรง หรืออาจมีการใช้บริการบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Universal Analytics, Mixpanel Analytics, Session Recording Tools เป็นต้น

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเราจากการเข้าชมเว็บแบบทั่วไป (ในกรณีที่ไม่ลงชื่อเข้าใช้งาน) อาจถูกนำไปใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้น และเรายังอาจรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างข้อมูลเชิงสถิติ และแบ่งปันข้อมูลนั้น (หรือในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้อมูลรวม) แก่บริษัทโฆษณา พันธมิตร บริษัทในเครือและบุคคลภายนอกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เข้าถึงส่วนของข้อมูลที่ระบุตัวตนใดๆ ในกระบวนการนี้ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้แอปของเรา เว้นแต่จะได้มาโดยผู้ให้จงใจและด้วยความสมัครใจ

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

T&G ดำเนินการและพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษามาตรการขององค์กรและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกทำลายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  การสูญเสียโดยอุบัติเหตุ การโจรกรรม การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การเข้าถึงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เราพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่ปกป้องและจุดประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น 

อาจมีเพียงพนักงาน ผู้รับเหมาและตัวแทนของ T&G เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยมีความจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูลนั้นเท่านั้นตามจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อสนับสนุนจุดประสงค์ในการทำธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม กรุณารับทราบว่าแม้เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการทุกประการเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันหรือรับรองได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยหรือส่งให้เรา และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการโจรกรรม การทำลาย หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยประมาท ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัย  กรุณาพิจารณาปัจจัยนี้ก่อนที่คุณจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา

บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะไม่พึ่งพาการกระทำเช่นนั้นในการดำเนินธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนให้บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทของ T&G หรือกลุ่มบุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการแก่คุณ บริษัทเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นและอาจอยู่ภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกันออกไป  

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะมีเงื่อนไขหรือเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: 

 • คุณได้ให้ความยินยอม  เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
 • สำหรับการประมวลผลภายนอก เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท T&G หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่วางใจได้อื่นๆ ที่ประมวลผลข้อมูลแก่เราหรือให้บริการในนามของเรา บุคคลเหล่านี้จะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำของเราเท่านั้นและต้องสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทุกประการตลอดเวลา
 • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เจ้าหน้าที่รัฐตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
 • การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม: เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากเราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปกป้องหรือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือทรัพย์สินของ T&G เว็บไซต์หรือแอปของเรา และผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอป หรือในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งเว็บไซต์หรือแอปของเราหรือประชาชนทั่วไป

คุกกี้ (Cookies)

นอกจากข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจส่ง “คุกกี้” ให้แก่คุณ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กเหล่านี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปสะดวกขึ้นโดยการบันทึกรหัสผ่านและความชอบของคุณ คุกกี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้เหล่านี้และจับคู่ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่คุณหรือบุคคลอื่นให้ไว้ เราอาจจัดให้มีการวิเคราะห์และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่พันธมิตร บริษัทโฆษณา (ซึ่งอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดทำโฆษณาหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรับแต่งให้ตรงตามความสนใจของคุณโดยเฉพาะ) หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

คุณมีทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณใหม่เพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อไรก็ตามที่คุกกี้ถูกส่งไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคุณ และคุณสามารถลบคุกกี้ด้วยตนเองจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม  กรุณารับทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเราหรือการใช้แอปของเราอาจจะทำงานไม่อถูกต้อง หรืออาจทำงานช้าลงมาก หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้หรือเลือกที่จะปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้

ไซต์อื่นๆ

ไซต์และแอปของเราอาจมีลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่ง T&G ไม่ได้ควบคุมหรือดูแล เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณสังเกตเมื่อคุณออกจากไซต์ของเราหรือย้ายจากแอปของเราไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ นอกจากนี้ไซต์และแอปของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือเดียวกันกับ T&G (  “เว็บไซต์ในเครือ”  ) กรุณารับทราบว่าเว็บไซต์ในเครือเดียวกันนั้นอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายต่างๆ ที่ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

การโอนสินทรัพย์

ขณะที่เราดำเนินการพัฒนาธุรกิจของเราอย่างไม่หยุดยั้ง เราอาจจะขายหรือซื้อสินทรัพย์ต่างๆ หากกิจการอื่นเข้าซื้อบริษัทหรือสินทรัพย์ของเราทั้งหมดหรือทั้งหมดที่เป็นส่วนสำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นใดที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์และแอปของเราอาจถูกโอนไปยังนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอน นอกจากนี้ หากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีล้มละลายหรือปรับโครงสร้างองค์กรที่เราต้องเผชิญหรือดำเนินการโดยเรา ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาถือเป็นสินทรัพย์ของเราและอาจถูกขายหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือหากคุณต้องการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา หรือหากคุณต้องการแก้ไขสิทธิ์ที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถ  ติดต่อเรา